admin

Ù tai – Từ góc độ chuyên gia

Ù tai là triệu chứng thường gặp, ảnh hưởng 30% người lớn tuổi (> 55). – 1-5% các trường hợp ù tai gây khó khăn sinh hoạt hằng ngày. – Tổn thương thính giác gây...